Website Aug. 26, 2016

NIKOLAJ ZAVRŠNIK

Slovenci v uniformah JLA smo bili z dnem osamosvojitve avtomatsko proglašeni za agresorje in tujce lastnemu narodu. Res je bil poziv političnega vodstva Slovenije naj zapustimo enote JLA vendar se je vsak Slovenski vojak, podčastnik ali častnik moral soočiti
z različnimi okoliščinami in situacijami, ki so bile nevarne predvsem za tiste, ki so imeli družine, so bili v službah v drugih republikah ali pa so bili na odgovornih položajih in se je od njih zahtevalo in pričakovalo ukrepanje. Marsikdo ima danes status
vojnega veterana pa se niti približno ni izpostavil nobeni nevarnosti niti on niti njegovi družinski člani.